Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

प्रीति - युनिकोड

Special Characters : र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ण र्‍य र्‍ ऋ ङ ञ ॐ

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस्:

Unicode to Preeti

तलको बक्समा युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् :

युनिकोडका अक्षरहरू अनुसारको प्रीति फन्टका अक्षरहरू तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Roman to Nepali Unicode

तलको बक्समा रोमन अक्षरहरु टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

रोमन अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :